Program logoprofilaktyczny Żyj z sensem obejmuje:

  1. Kompleksową diagnozę kondycji psychicznej młodzieży w szkołach i całej gminie.
  2. Program logoprofilaktyczny czyli metodę pracy polegającej na odkrywaniu sensu w życiu, dla uczniów, rodziców i wychowawców.
  3. Przeciwdziałanie depresji, pustce egzystencjalnej, frustracji oraz ucieczce w świat wirtualny i wynikającymi z tego uzależnieniami.

 

Co Państwo otrzymują:

  • Całościowy program profilaktyczny dla uczniów, rodziców i wychowawców
  • Raport z badań
  • Metodę pracy wychowawczo-profilaktycznej opartej na myśli V. Frankla (szkolenia) 
  • Skuteczne narzędzia wychowawcy wraz z "instrukcją obsługi", pomagające w trudnej pracy (scenariusze, filmy, materiały)
  • Receptę dla uczniów, jak odkrywać w życiu sens i być szczęśliwym, jak dokonywać właściwych wyborów
  • Materiały, filmy, scenariusze zajęć